ventusTAX.pl

Księgowość

Naszym celem jest zapewnienie Ci bezpieczeństwa poprzez prawidłowe prowadzenie ksiąg i ewidencji księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powierzając nam księgowość swojej firmy zyskujesz pewność, bezpieczeństwo i czas oraz możesz korzystać z wiedzy i doświadczenia naszego zespołu. Wiążąc się z nami możesz liczyć na indywidualne podejście i partnerskie traktowanie, a wszystko to nie zrujnuje Twojej kieszeni.

Nasze biuro rachunkowe posiada licencję Ministerstwa Finansów

Nasza oferta obejmuje:

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • wypełnianie deklaracji oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów (ZUS, VAT, PIT, CIT)
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
 • współpraca z audytorem Spółki oraz z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
 • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta
 • doradztwo w sprawach bieżącej działalności

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:

 • bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji
 • prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji podatku od towarów i usług
 • reprezentowanie w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • doradztwo w sprawach bieżącej działalności
 • rozliczenia roczne (PIT) osób prowadzących działalność gospodarczą
 • rejestracja działalności gospodarczej i wprowadzanie zmian we wpisie do ceidg

KADRY I PŁACE:

 • sporządzanie list płac oraz miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS
 • ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług księgowych naszego biura rachunkowego

Cennik Redukcja składek ZUS